Tota la gestió de la teva Comunitat a les millors mans.

Les comunitats de propietaris són complexes. Cada propietari sol vetllar pels seus propis interessos, i de vegades és difícil entendre el bé comú. Després de molts anys d’experiència, podem assegurar que l’honestedat i la transparència són els elements clau per aconseguir l’harmonia a les comunitats; ens cuidem que el dia a dia sigui còmode per als propietaris, vetllant pel correcte funcionament dels elements comuns, els manteniments i les obres; duent a terme els acords de les juntes, assessorant legalment i econòmicament, …

Som veïns de Sant Andreu. Veïns cuidant de veïns. La nostra principal preocupació és minimitzar les teves, facilitar la convivència ajudanta al dia a dia de la comunitat.

— SOM DE SANT ANDREU

La teva casa ben cuidada.

— LES NOSTRES PRINCIPALS ÀREES

Tenir l’Administrador de la vostra Comunitat que compti amb el personal i mitjans adequats per donar un bon servei, millora el temps de resposta a les necessitats dels nostres clients i facilita la comunicació. Procurem que els industrials que presten serveis a les comunitats siguin propers (i si pot ser que estiguin implicats amb el barri).

La constitució de la Comunitat de Propietaris, l’obtenció del NIF i el registre del llibre d’actes.
La gestió del personal assalariat de la Comunitat de Propietaris.
L’obtenció del certificat digital.
La implantació de la Llei de Protecció de Dades.
Els contractes de manteniment d’elements comuns i assegurances.
La custòdia dels documents comunitaris.

La inspecció tècnica de l’edifici i el certificat d’aptitud…

Vetllem per la gestió i harmonització consensuada dels cobraments i de les obligacions de pagament; la planificació correcta de les inversions i despeses futures de la comunitat. La gestió correcta dels serveis al preu just. El pressupost anual, la liquidació i el repartiment individualitzat tant dels ingressos como de les despeses.

La gestió correcta del manteniment de l’immoble, el seguiment de sinistres i contratemps de les obres i prestació de serveis, de la gestió de l’assegurança de la finca i la responsabilitat civil comunitària, … en definitiva, vetllar pel bon funcionament de l’immoble, els seus serveis i les instal·lacions.

Estarem encantats d’ajudar en qualsevol altra gestió en què siguem necessaris.

Veïns de tota la vida.

Procurem, a les comunitats que administrem, mantenir la màxima harmonia entre veïns. Una bona gestió i la màxima transparència són la base perquè els veïns se sentin còmodes i atesos.

Contacta amb nosaltres