En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ASSESSORIA DONAIRE SL informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, ASSESSORIA DONAIRE SL informa de les següents dades:

RAÓ SOCIALASSESSORIA DONAIRE SL
NIFB63380430
DOMINIhttps://adonaire.com/
ADREÇA POSTALC/ SAN ILDEFONS, 46-48 LOCAL, 08030, BARCELONA (BARCELONA)
DIRECCIÓ ELECTRÒNICAADONAIRE@ADONAIRE.COM
TELÈFON  Fix: 933466802  
REGISTRETom: 36411 Foli:  131 Full: B288281 Inscripció: 1a
OBJETE SOCIALASSESSORAMENT FISCAL, LABORAL I ADMINISTRACIÓ DE FINQUE: Especialitzada en la gestió de petites i grans empreses, administració de finques i la gestió de tot tipus de tràmits amb l’administració pública.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de ASSESSORIA DONAIRE SL confereix la condició d’usuari.

El lloc web de ASSESSORIA DONAIRE SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

§ La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per ASSESSORIA DONAIRE SL per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web.

§ L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ASSESSORIA DONAIRE SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

ASSESSORIA DONAIRE SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ASSESSORIA DONAIRE SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ASSESSORIA DONAIRE SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

ASSESSORIA DONAIRE SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Propietat intel·lectual i industrial

ASSESSORIA DONAIRE SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de ASSESSORIA DONAIRE SL. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ASSESSORIA DONAIRE SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ASSESSORIA DONAIRE SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de ASSESSORIA DONAIRE SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

ASSESSORIA DONAIRE SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. ASSESSORIA DONAIRE SL té el seu domicili a Barcelona, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica, en els quals intervingui com a part un consumidor, es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la seva residència habitual. Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, a falta de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 21 de juny de 2022